2019 SUPPORTERS

With Much Appreciation – Với Tấm Lòng Biết Ơn

 • Ms. Ai Linh Nguyen (TX)
 • Ms. Ai Thi Vo (GA)
 • Dr. Albert C. Nguyen - Center of Carewell Dentistry (TX)
 • Dr. Amanda Phan (TX)
 • Ms. Anna Truc-Chi Nguyen (TX)
 • Ms. Augustine Ton (TX)
 • Mr. C - Chut (OK)
 • Mr. Day Tran (CA)
 • Mr. Duy Nguyen (TX)
 • Ms. Hoang Van Nguyen (MI)
 • Ms. Huong Ho (FL)
 • Mr. Huy Nguyen (GA)
 • Ms. Joanne Nguyen & friends (TX)
 • Dr. June Pham (CA)
 • Ms. Linh Diep (TX)
 • Ms. Loan Cao (TX)
 • Ms. Natalie Le Tran (CA)
 • Ms. Nguyet Nguyen (TX)
 • Ms. Ni Ho (TX)
 • Mr. Phong Doan (TX)
 • Sam's Club (TX)
 • Ms. Sandra Phuong Nguyen (LA)
 • Mr. Son Nguyen (OK)
 • Su Co Thanh Van (TX)
 • Dr. Sung Nguyen (VA)
 • Dr. Tami Phan – Perfect Vision Assoc. (TX)
 • Target Corporation (TX)
 • Ms. Teresa Dong (TX)
 • Mr. Thai Ton (CA)
 • Thay Minh Thien (TX)
 • Thay Quang Chon (FL)
 • Dr. Thuc Phan (TX)
 • Mr. & Ms. Thuong & An Truong (OK)
 • Ms. Thuy Nguyen (TX)
 • Mr. Tien Le (LA)
 • Mr. Tiep Nguyen (OK)
 • Ms. Tuyen Le (IA)
 • Ms. Van Nguyen (OK)
 • Dr. Vi Mai - Mai Dentistry (TX)
 • Dr. Vinh Ngo (CA)
 • Mr. Vu Tran (TX)
 • Ms. Y Nhi Pham & Mr. Phu Tran (TX)

2018 SUPPORTERS

With Much Appreciation – Với Tấm Lòng Biết Ơn

 • Chùa Phổ Từ (CA)
 • Tu Viện Từ Vân (CO)
 • Chùa Tam Bảo (LA)
 • Chùa Việt Nam (MA)
 • Chùa Việt Nam (TX)
 • Thầy Thiện Từ (CA)
 • Camp Metta (CA)
 • Dr. Chris Wong & Dr. Christine Huỳnh – Family Orthopedics & Rehabilitation (TX)
 • Dr. Diệu Phan – Chiropractic and Nutritional Health Center (CO)
 • Phamily
 • Dr. Sung Nguyễn (VA)
 • Ms. Augustine Thanh Thảo Tôn & Lotus School Foundation Inc (TX)
 • Ms. Châu Yoder (CA)
 • Mr. Đầy Trần (CA)
 • Ms. Diệu Minh (CA)
 • Ms. Diệu Mỹ (CA)
 • Ms. Jayden Chung – Tofu House (TX)
 • Dr. June Phạm (CA)
 • Ms. Leslie Chung (CO)
 • Ms. Linh Huỳnh (CA)
 • Ms. Loan Cao (TX)
 • Ms. Nga Phạm (OK)
 • Mr. Thiệt Minh (CA)
 • Ms. Sao Trần (CO)
 • Ms. Thanh Vân Nguyễn (OK)
 • Ms. Thủy Nguyễn (TX)
 • Ms. Thủy Trương (TX)
 • Mr. Vũ Trần (TX)
 • Mr. Tường Võ CA)
 • Mr. Sang Trần (CA)

2017 SUPPORTERS

Thank you to our 2017 Retreat of Awakening Supporters:

 • Bao An Buddhist Temple (FL)
 • Compassion Meditation Center (CA)
 • Tam Bao Meditation Center (LA)
 • Vietnam Temple (MA)
 • Viet Nam Buddhist Center (TX)
 • Compassionate Dharma Cloud Monastery (CO)
 • 3iLaw (CO)
 • Ailien Dang (CA)
 • An & Thuong Truong (OK)
 • Anh Huynh (CO)
 • Bao Phan (TX)
 • Chris Wong & Christine Huynh – Family Orthopedics and Rehabilitation (TX)
 • Crystal Vân Anh Phi – Westchase Dental Center (TX)
 • Dai Ho (AL)
 • Dieu Phan – Chiropractic and Nutritional Health Center (CO)
 • Dung (Luan) Nguyen (CA)
 • Harry Leland (CO)
 • HCP Pharmacy (TX)
 • Hue Lam (TX)
 • Kate Dussault (WA)
 • Katy Tran (TX)
 • Lai Hoang & Friends (CO)
 • Lily Mai (TX)
 • Loan Cao (TX)
 • Ly Nguyen – Eye Florida (FL)
 • My Thuan Truong (FL)
 • Muc Michelle Nguyen (FL)
 • Neng Log – Heng Plaza (CO)
 • Nga Nguyen (NM)
 • Nga Pham (OK)
 • Sao Tran (CO)
 • Sean Lam & Anna Le (VA)
 • Sung Nguyen (VA)
 • Tami Phan – Perfect Vision Assoc. (TX)
 • Thanh Thao Ton (TX)
 • Thoa Bui (IL)
 • Thon Holyer (CO)
 • Thuan Huynh (TX)
 • Thuy Huynh (TX)
 • Trang Huynh (TX)
 • Tuan & Hoang-Van Nguyen (MI)
 • Victoria Pham (MS)

2016 SUPPORTERS

Thank you to our sponsors and supporters for your generous donations for the upcoming 2016 Retreat of Awakening:

2015 SUPPORTERS

Thank you to our sponsors and supporters for your generous donations for the 2015 Retreat of Awakening:

SILVER SPONSORS:

 • Lê Phong & Đoàn Phượng – Baton Rouge, Louisiana
 • anonymous donor – Glen Allen, Virginia
 • anonymous donor – Texas

BRONZE SPONSORS:

 • Nguyễn Nga – Albuquerque, New Mexico
 • Trương Đào – Dallas, Texas
 • Chavers, Gayle Anne – Baton Rouge, Louisiana
 • Hasha, Margot – Baton Rouge, Louisiana
 • Ngô Lan Anh – San Antonio, Texas
 • Nguyễn Hoàng Vân – Westland, Michigan
 • Võ Aí Thi – Duluth, Georgia
 • Mai Bích Phượng – Dallas, Texas
 • Nguyễn David – Houston, Texas
 • Nguyễn Anna Chi – San Francisco, California
 • Vương Jennifer – Lilburn, Georgia
 • Đoàn Thanh Vũ – Austin, Texas
 • Lê Tùng & Phạm Nghĩa – Oklahoma City, Oklahoma
 • Trương Linh Nhi – Fort Lauderdale, Florida

2014 SUPPORTERS

Thank you for attending the Retreat of Awakening’s Informational and Fundraising Dinner on April 19, 2014 at the Vietnam Buddhist Center in Sugar Land, Texas and on June 28, 2014 at the Crowne Plaza in Dallas, Texas. Your generous support and donations greatly helped us host the 2014 Retreat for young adults to come together and practice an “Awakening” lifestyle that encompasses harmony, happiness, and a sense of responsibility towards one’s self, family, and community.

GOLD SPONSOR

Vietnam Buddhist Center, Inc. (Chùa Việt Nam)

SILVER SPONSORS

Chùa Đại Bi

Devine Dental (Nha Sĩ Võ Gia Huấn)

Hillcroft Dental & Sharpstown Dental (Nha Sĩ Nguyễn Hợp)

Hương Lam Buddhist Center Inc. (Chùa Hương Lam)

Huyen Quang Buddhist Youth Association (GĐPT Huyền Quang)

LA Association for the Study of Buddhism (Chùa Tam Bảo)

Phạm Peter

Phở Đà Lạt

Trương Đào (Walgreens)

Trường Việt Ngữ Huyền Quang

Ân Nhân, Plano, TX

Ân Nhân, Virginia

BRONZE SPONSORS

Bùi Christina

Bui Quang Hung & Huynh T. Kim

Bùi Thọ Tiếng

Cao Ngọc Huyền

Chùa Đạo Quang

Chùa Từ Quang

Chùa Viên Thông

DBA Horizon Healthcare Clinic (Bác Sĩ Hoàng Kim Thành)

Diệu Hiền Dương Xuân Nhơn

Dương Thùy Giang, MD (Personal Foot & Ankle, PC)

Đặng Văn Thành

Đoàn Thanh Phong & Xuân Thy

Đỗ Hữu Tài & Hạnh

Đỗ Tuyết

GĐPT Linh Sơn (Northwest Houston)

Gentle Dental

Gia Đình Châu Mãi

Giác Bình

Giang Thuy Hạnh Trường

Hoàng Cầu

Hoàng Hòa Bryan & Lê D. Kim

Hoàng Ngọc Ẩn

Hoàng Thắng, MD (Vitalcare Medical)

Hồ Thủy Tiên

Hồ Vinh & Trương Thảo

Hưng & Xuân

Huỳnh Ngọc Phương

Huỳnh Phan Jessica

Jenny’s Bakery (Bùi Hồng Phúc)

John Đoàn & Anh Lâm

Lê Kim Cúc

Lê Duy Don

Lê Duy Hà

Lê Elizabeth

Le Health, LLC

Lê Phi Thúy

Lê Phong & Phượng

Lê Thắng

Lê Thị Ngọc Hạnh & Lê Văn Nghĩa

Lê Văn Khuyết

Lê Văn Nghĩa & Phạm Thị Thanh Vân

Lưu Cường

Linh Hua Cosmetic (Lâm Kiến An & Hứa Túy Linh)

Mai Bích Phượng

Mai Hoàng Oanh

Minh Giao

Ngo T. Thenhan & Nguyen C. Kelly

Ngoc Tram Corporation (Tiệm Vàng Ngọc Trâm)

Nguyễn Bá Mui

Nguyễn Bình

Nguyễn David

Nguyên Giới

Nguyễn Hải Châu

Nguyên Hòa & Nguyên Quý

Nguyễn Hoàng Vân

Nguyễn Huy Tân & Liên

Nguyễn John, MD (Sugar Land Plastic Surgery)

Nguyễn Mạnh Hoa

Nguyễn Mỹ Phương

Nguyễn Nhựt & Thúy Hằng

Nguyễn P. Lani

Nguyễn T. Định

Nguyên Tân

Nguyễn Thanh Nguyễn Thiên-An

Nguyễn Thu Nguyệt

Nguyễn Tuấn Đ.

Nguyên Văn

Nguyễn Văn Bông

Nguyễn Vân

Nguyễn Vũ Kevin & Trương Huệ Kelley

Perfect Vision Associates (HaoTam T. Phan, OD)

Phạm Amy

Phạm Hiệp & Hồ Lydia

Phạm Nguyên & Trang

Phạm Mai Phạm Tấn Thất

Phan Bích Vân Amanda DDS, PA

Phan Duy Thanh

Phan Duy Thông

Phan Trina & Van

Phật tử Chùa Đại Bi

Phong & Dung

Phú & Linh Phương

Phương Anh & Hồng Phước

Quách Hạnh

Quach Hung & Chi Kim

Quách Huy Raymond

Quảng Hòa

Quang Thứ

Seina Plaza (Nguyễn Thị Tuyết-Ni)

Sư Cô Phổ Châu, Chùa Phổ Từ

Tang TonyTâm Lạc

Thành Viên Nhóm Đạo Tâm

Thế Giới MagazineTieu T. Tresa

Tomai Lee

Trần Duy Chế

Trần Hồng Nhung

Trần Ngọc Được

Trần Q. Trung & Nguyễn Jennifer

Trinh & Chiến

Trương Đào

Trương Thủy

Từ Bi Foundation (Dương H. Bình & Hạnh)

Van Anh Phi, DDS (Willowchase Dental Center)

Van Tu Nguyen Sole Prop (DBA Beauty Creations)

VanSon Thieu

Viên Minh – Đồng Thanh – Minh HậuViệt – Hồng Vĩnh Phố

VMDD Tech (Phạm Q. Bình)

Võ Dottie

Võ Hoàng

Võ Hồng

2013 SUPPORTERS

Thank you to all our sponsors and supporters for your generous donations for the 2013 Retreat of Awakening:

GOLD SPONSORS:

Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Texas

Chùa Tam Bảo, Louisiana

Perfect Vision Associates,Texas – Haotam (Tami) Phan, OD

SILVER SPONSOR:

Ân Nhân, Virginia

BRONZE SPONSORS:

Nguyễn Hoàng Vân, Michigan

Lê Cường, Louisiana

Lê Phong, Louisiana

Nguyễn Anh Khôi & Anh Đạt, Oklahoma

Phạm Nga, Oklahoma

Ramon Lopez, Louisiana

Vương Quyên, California

Đổ Thắng, Texas

Summit Cosmetic Dentistry, Texas

Hội Phật Tử An Bằng Hải Ngoại

Vital Care Medical, Texas – Thang Hoang, MD

Nguyễn Sung, Virginia

Nguyen Kinh & Ho Hoa, Florida