CAMP STAFF

Ban Tổ Chức

Our Camp Staff is made up entirely of volunteers. Our circular organizational structure allows our Teams to synergize, inter-connect, and share all responsibilities.

Guiding Our Spirits Team

Sư Ông Nguyên Hạnh – Houston, TX

Thầy Từ Lực – Hayward, CA

Thầy Tịnh Mãn – Morrison, CO

Thầy Quảng Chơn – Miami, FL

Thầy Nhật Châu – Lawrenceville, GA


Coordinating Camp Team

CAMP DIRECTOR: Sung Nguyễn – Leesburg, VA

ASSISTANT CAMP DIRECTORS

Thầy Thiện Từ – Princeton, TX

Lợi Trần – Sacramento, CA


Technology Team

Huy Nguyễn – Huntsville, AL (team lead)

Vũ Trần – Houston, TX

Thức Phan – Houston, TX


Administration Team

Thủy (Katie) Trương – Dallas, TX (team lead)

Vũ Huỳnh – Houston, TX

Leslie Chung – Highlands Ranch, CO

Paul Trịnh – Hayward, CA

Ái Thi Võ – Duluth, GA

Sư Cô Hạnh Nhãn – Baton Rouge, LA

Taking Care of You Team

Thanh–Thảo (Augustine) Tôn - San Antonio, TX (team lead)

Thanh (Jeff) Hang – Arlington, TX

Sư Cô Tịnh Nghiêm – Houston, TX

Christine Huỳnh – Arlington, TX

Making Connections Team

Hảo Tâm (Tami) Phan - Sugar Land, TX (team lead)

Joanne Nguyễn – Houston, TX

Sư Cô Hạnh Thức – Pearland, TX

Thảo Huỳnh – Austin, TX

Hoàng Vân Nguyễn – Westland, MI

Tuyền Lê – Nevada, IA

Thanh Nguyễn – Sacramento, CA

Vân Nguyễn – Oklahoma City, OK

Cúc Lai – San Antonio, TX

Tiên Nguyễn – Austin, TX

Sư Cô Phổ Châu – Hayward, CA


Building Relationships Team

Đầy Trần – San Diego, CA (team lead)

Nghĩa Phạm – Oklahoma City, OK

Cường Đặng – Elk Grove, CA

Michelle Đỗ – Dallas, TX

Andrew Đỗ – Berkeley, CA

Fred Huỳnh – Oklahoma City, OK

Mỹ (Sarah) Bùi – Piedmont, OK

Tiệp Nguyễn – Oklahoma City, OK

Anna Chi Nguyễn – Grand Prairie, TX

Thầy Chánh Trí – Boston, MA

Thịnh Trần – Houston, TX

Thoa Bùi – Chicago, IL

Sư Cô Nguyên Từ – Corpus Christi, TX

Quỳnh Anh Lê – Grand Prairie, TX

Sharing Experiences Team

Lợi Trần - Sacramento, CA (team lead)

Thầy Đạo Quảng – Baton Rouge, LA

Mỹ Hạnh (Angela) Vũ – Ontario, CA

Cường Đặng – Elk Grove, CA

Vinh Ngô – San Jose, CA

Nga (Nicole) Phạm – Oklahoma City, OK

Thầy Đức Khánh – Boston, MA

Hoàng Nguyễn – Sacramento, CA