Attitude determines Latitude

CÁCH SỐNG LÀM NÊN CUỘC SỐNG

Event: 2019 Retreat of Awakening

Date: June 6, 2019 at 4 PM – June 9, 2019 at 1 PM CDT

Location: Camp Young Judaea Retreat and Conference Center in Wimberley, Texas

KEY HIGHLIGHTS

Thursday, June 6: Be Open-minded (Mở Rộng Tâm Trí)

 • 04:00 PM: Check-In (Nhập trại)
 • 04:15 PM: Friendship Bingo (Lô Tô Tìm Bạn)
 • 07:30 PM: Begin with Peace (Trở Về Với Sự An Lạc)
 • 08:45 PM: Gathering of Friends (Sinh Hoạt Kết Thân)
 • 10:00 PM: Rest (Nghỉ)


Friday, June 7: Be Positive (Tích Cực)

 • 07:00 AM: Morning Meditation (Thiền Quán)
 • 09:00 AM: Dharma in Action (Phật Pháp Thực Tập)
 • 11:00 AM: Opening Ceremony (Khai Mạc)
 • 01:30 PM: Meet the Sangha (Sinh Hoạt Cùng Quý Thầy Cô)
 • 03:00 PM: Living in the Moment (Sống Trong Hiện Tại)
 • 07:00 PM: Be with Nature (Bước Cùng Thiên Nhiên)
 • 08:15 PM: RoA Bonanza (Trò Chơi Kết Thân)
 • 10:00 PM: Rest (Nghỉ)


Saturday, June 8: Be Grateful (Tỏ Lòng Biết Ơn)

 • 07:00 AM: Morning Meditation (Thiền Quán)
 • 09:00 AM: Living in the Moment (Sống Trong Hiện Tại)
 • 02:00 PM: Operation Compassion (Xây Dựng Cộng Đồng)
 • 04:00 PM: Knowing Yourself, Knowing Others (Biết Mình, Biết Bạn)
 • 08:00 PM: RoA Jubilee (Sinh Hoạt Văn Nghệ)
 • 09:00 PM: Attitude Determines Latitude (Cách Sống Làm Nên Cuộc Sống - Giờ Tinh Thần)
 • 10:00 PM: Rest (Nghỉ)


Sunday, June 9: Be Resilient (Hãy Kiên Định)

 • 07:00 AM: Morning Meditation (Thiền Quán)
 • 09:00 AM: Building Trust (Xây Dựng Niềm Tin)
 • 09:30 AM: Dharma & Art (Nghệ Thuật và Phật Pháp)
 • 01:00 PM: Adjourn (Bế Mạc)