Thông Thư & Bài Viết 2017

ƯỚC VỌNG ĐỂ VƯƠN LÊN

Ước Vọng và Cảm Hứng biến ước mơ và hy vọng của chúng ta thành một sứ mệnh đầy ý nghĩa. Cả hai đóng một vai trò khá quan trọng trong việc định hình tâm trí và cuộc sống của chúng ta. Với ước vọng, chúng ta theo đuổi những gì ta có thể làm, những gì ta có thể đạt được. Với cảm hứng, chúng ta mới cảm nhận niềm khát vọng và sự mãn nguyện của ta trong suốt quá trình theo đuổi ước vọng. Nếu năng lượng bên nào mạnh hơn thì sẽ giúp bên yếu. Nếu bên nào yếu đuối thì sẽ nương vào năng lượng của bên kia giúp ta lấy lại lòng tự tin để ta tiếp tục tiến tới trên con đường tìm kiếm hạnh phúc.

Chúng ta hãy khuyến khích nhau nuôi dưỡng "Ước Vọng Để Vươn Lên" tại Trại Tỉnh Thức năm 2017 ở Estes Park, Colorado!

2017_JulyNewsletter_VN_Jul282017