Trại 2016

Thở Vào Thương Yêu, Thở Ra Biết Ơn

Thở Vào Thương Yêu, Thở Ra Biết Ơn được chọn làm chủ đề của Trại Tỉnh Thức 2016 nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu để chúng ta cùng sống trong yêu thương và với lòng biết ơn trong từng hơi thở. Với Tình Thương và lòng Biết Ơn, chúng ta sẽ có thêm năng lượng an lành trong cuộc sống.  

newsletterBản Tin Trại – tháng 7 năm 2016 (Camp Newsletter)

  Xem hình ảnh giới thiệu Trại Tỉnh Thức: