Phim Quảng Cáo Trại 2015

View All 2015 Camp Pictures Saturday’s Evening Event:

Retreat of Awakening’s Got Talent!

   1. Staff: “Happy
   2. Team EHhhh: “Trại Tỉnh Thức Funk
   3. Team Bùng Nổ: “Fireworks
   4. ** SONG CA: Quê Hương Ba Miền
   5. Team G-G-G Unit: “Lắc It Off
   6. Baby Boomers: “Wake Up and Dance With Me
   7. Staff: “I Will Follow Him
   8. Team Monk-tallica: “Don’t Stop Believing
   9. Team Simple Minded: “Thriller
   10. Team Harmony: “I Will Fly High
   11. Team Beliebers: “Em Ơi
   12. Team Mindful Jacksons: “Breathe In
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *