Ban Kỹ Thuật

Ban Kỷ Thuật Sung Nguyễn – Leesburg, VA Sung Nguyen 2 Vũ Huỳnh – Des Moines, IA Vu Huynh – 2 Nhi Phạm – Spring, TX Kenny Đăng Huỳnh – Dallas, TX Nghĩa Phạm – Mustang, OK Tùng Lê – Oklahoma City, OK