Nhà Hỗ Trợ 2017

Chúng con/tôi xin chân thành tri ân lòng thương yêu và hỗ trợ của quý Thầy Cô & quý vị cho định hướng, mục đích và sự hoạt động lâu dài của Trại Tỉnh Thức: 

 • Bao An Buddhist Temple (FL)
 • Compassion Meditation Center (CA)
 • Tam Bao Meditation Center (LA)
 • Vietnam Temple (MA)
 • Viet Nam Buddhist Center (TX)
 • Compassionate Dharma Cloud Monastery (CO)
 • 3iLaw (CO)
 • Ailien Dang (CA)
 • An & Thuong Truong (OK)
 • Anh Huynh (CO)
 • Bao Phan (TX)
 • Chris Wong & Christine Huynh – Family Orthopedics and Rehabilitation (TX)
 • Crystal Vân Anh Phi – Westchase Dental Center (TX)
 • Dai Ho (AL)
 • Dieu Phan – Chiropractic and Nutritional Health Center (CO)
 • Dung (Luan) Nguyen (CA)
 • Harry Leland (CO)
 • HCP Pharmacy (TX)
 • Hue Lam (TX)
 • Kate Dussault (WA)
 • Katy Tran (TX)
 • Lai Hoang & Friends (CO)
 • Lily Mai (TX)
 • Loan Cao (TX)
 • Ly Nguyen – Eye Florida (FL)
 • My Thuan Truong (FL)
 • Muc Michelle Nguyen (FL)
 • Neng Log – Heng Plaza (CO)
 • Nga Nguyen (NM)
 • Nga Pham (OK)
 • Sao Tran (CO)
 • Sean Lam & Anna Le (VA)
 • Sung Nguyen (VA)
 • Tami Phan – Perfect Vision Assoc. (TX)
 • Thanh Thao Ton (TX)
 • Thoa Bui (IL)
 • Thon Holyer (CO)
 • Thuan Huynh (TX)
 • Thuy Huynh (TX)
 • Trang Huynh (TX)
 • Tuan & Hoang-Van Nguyen (MI)
 •  Victoria Pham (MS)