Nhà Hỗ Trợ 2014

Thank you for attending the Retreat of Awakening’s Informational and Fundraising Dinner on April 19, 2014 at the Vietnam Buddhist Center in Sugar Land, Texas and on June 28, 2014 at the Crowne Plaza in Dallas, Texas.  Your generous support and donations greatly helped us host the 2014 Retreat for young adults to come together and practice an “Awakening” lifestyle that encompasses harmony, happiness, and a sense of responsibility towards one’s self, family, and community.

Chúng tôi xin chân thành cảm tạ qúy ân nhân đã dành thì giờ quý báu để đến tham dự và hỗ trợ Bữa Cơm Chay Thân Mật – Giới Thiệu Trại Tỉnh Thức tại Chùa Việt Nam vào ngày 19 tháng 4 năm 2014 và tại Dallas, Texas ngày 28 tháng 6 năm 2014.  Sự hiện diện và hỗ trợ của quý vị là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức Trại Tỉnh Thức để tiếp tục phụng sự Đạo Pháp. Chúng tôi xin chân thành cảm tạ lòng thương yêu và hỗ trợ của quý vị cho định hướng, mục đích và sự hoạt động lâu dài của Trại Tỉnh Thức.  Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho qúy vị và thân quyến vạn sự cát tường như ý.

 

GOLD SPONSOR
Vietnam Buddhist Center, Inc. (Chùa Việt Nam)

 

SILVER SPONSORS

Chùa Đại Bi

Devine Dental  (Nha Sĩ Võ Gia Huấn)

Hillcroft Dental & Sharpstown Dental  (Nha Sĩ Nguyễn Hợp)

Hương Lam Buddhist Center Inc. (Chùa Hương Lam)

Huyen Quang Buddhist Youth Association  (GĐPT Huyền Quang)

LA Association for the Study of Buddhism  (Chùa Tam Bảo)

Phạm Peter

Phở Đà Lạt

Trương Đào (Walgreens)

Trường Việt Ngữ Huyền Quang

Ân Nhân, Plano, TX

Ân Nhân, Virginia

 

BRONZE SPONSORS
Bùi Christina
Bui Quang Hung & Huynh T. Kim
Bùi Thọ Tiếng
Cao Ngọc Huyền
Chùa Đạo Quang
Chùa Từ Quang
Chùa Viên Thông
DBA Horizon Healthcare Clinic (Bác Sĩ Hoàng Kim Thành)
Diệu Hiền Dương Xuân Nhơn
Dương Thùy Giang, MD (Personal Foot & Ankle, PC)
Đặng Văn Thành
Đoàn Thanh Phong & Xuân Thy
Đỗ Hữu Tài & Hạnh
Đỗ Tuyết
GĐPT Linh Sơn (Northwest Houston)
Gentle Dental
Gia Đình Châu Mãi
Giác Bình
Giang Thuy Hạnh Trường
Hoàng Cầu
Hoàng Hòa Bryan & Lê D. Kim
Hoàng Ngọc Ẩn
Hoàng Thắng, MD (Vitalcare Medical)
Hồ Thủy Tiên
Hồ Vinh & Trương Thảo
Hưng & Xuân
Huỳnh Ngọc Phương
Huỳnh Phan Jessica
Jenny’s Bakery (Bùi Hồng Phúc)
John Đoàn & Anh Lâm
Lê Kim Cúc
Lê Duy Don
Lê Duy Hà
Lê Elizabeth
Le Health, LLC
Lê Phi Thúy
Lê Phong & Phượng
Lê Thắng
Lê Thị Ngọc Hạnh & Lê Văn Nghĩa
Lê Văn Khuyết
Lê Văn Nghĩa & Phạm Thị Thanh Vân
Lưu Cường
Linh Hua Cosmetic (Lâm Kiến An & Hứa Túy Linh)
Mai Bích Phượng
Mai Hoàng Oanh
Minh Giao
Ngo T. Thenhan & Nguyen C. Kelly
Ngoc Tram Corporation (Tiệm Vàng Ngọc Trâm)
Nguyễn Bá Mui
Nguyễn Bình
Nguyễn David
Nguyên Giới
Nguyễn Hải Châu
Nguyên Hòa & Nguyên Quý
Nguyễn Hoàng Vân
Nguyễn Huy Tân & Liên
Nguyễn John, MD (Sugar Land Plastic Surgery)
Nguyễn Mạnh Hoa
Nguyễn Mỹ Phương
Nguyễn Nhựt & Thúy Hằng
Nguyễn P. Lani
Nguyễn T. Định
Nguyên Tân
Nguyễn Thanh Nguyễn Thiên-An
Nguyễn Thu Nguyệt
Nguyễn Tuấn Đ.
Nguyên Văn
Nguyễn Văn Bông
Nguyễn Vân
Nguyễn Vũ Kevin & Trương Huệ Kelley
Perfect Vision Associates (HaoTam T. Phan, OD)
Phạm Amy
Phạm Hiệp & Hồ Lydia
Phạm Nguyên & Trang
Phạm Mai Phạm Tấn Thất
Phan Bích Vân Amanda  DDS, PA
Phan Duy Thanh
Phan Duy Thông
Phan Trina & Van
Phật tử Chùa Đại Bi
Phong & Dung
Phú & Linh Phương
Phương Anh & Hồng Phước
Quách Hạnh
Quach Hung & Chi Kim
Quách Huy Raymond
Quảng Hòa
Quang Thứ
Seina Plaza (Nguyễn Thị Tuyết-Ni)
Sư Cô Phổ Châu, Chùa Phổ Từ
Tang TonyTâm Lạc
Thành Viên Nhóm Đạo Tâm
Thế Giới MagazineTieu T. Tresa
Tomai Lee
Trần Duy Chế
Trần Hồng Nhung
Trần Ngọc Được
Trần Q. Trung & Nguyễn Jennifer
Trinh & Chiến
Trương Đào
Trương Thủy
Từ Bi Foundation (Dương H. Bình & Hạnh)
Van Anh Phi, DDS (Willowchase Dental Center)
Van Tu Nguyen Sole Prop (DBA Beauty Creations)
VanSon Thieu
Viên Minh – Đồng Thanh – Minh HậuViệt – Hồng Vĩnh Phố
VMDD Tech (Phạm Q. Bình)
Võ Dottie
Võ Hoàng
Võ Hồng