Hỗ trợ

Trại Tỉnh Thức là một tổ chức bất vụ lợi. Tất cả những người làm việc cho Trại Tỉnh Thức đều là tình nguyện viên. Vì vậy, mọi ủng hộ của quý ân nhân đều được trực tiếp sử dụng cho việc tổ chức trại hằng năm. Mọi sự ủng hộ đều được ghi lại phương danh và đều có thể được miễn trừ thuế.  Xin chân thành cảm tạ sự hỗ trợ của quý vị.

Please contact us at info@retreatofawakening.org, if you could kindly make a donation towards these much needed items for the 2018 Retreat:

  1. Financial Assistance Program to support students
  2. Portable sound system & meeting room equipment rental
  3. Promotion and Advertisement
  4. Supplies for Community Project
  5. Supplies for Camp activities

Amazon-modified

Quý ân nhân có thể ủng hộ Trại Tỉnh Thức rất dễ dàng là qua mạng Amazon Smile. Khi quý vị mua bất cứ thứ gì thì Amazon sẽ tặng cho Trại Tỉnh Thức 0.5% của giá mua hàng của quý vị. Quý vị chỉ cần vô trực tiếp: http://smile.amazon.com hoặc http://smile.amazon.com/ch/46-1394079 Khi trả tiền mua hàng thì quý vị chỉ cần chọn tên Retreat of Awakening thì Amazon Smile sẽ tự gởi số tiền ủng hộ đến Trại Tỉnh Thức. Mua đồ trên trang nhà Amazon Smile cũng giống như Amazon thường.


 1) PLEASE FILL OUT THIS DONATION FORM:

2) PLEASE SEND YOUR DONATION:

  • Via Check:  Please make check to “Retreat of Awakening” and send to 5942 Turtle Creek Ln., Houston, TX 77036
  • Via Chase QuickPay: Retreat of Awakening (email:  info@retreatofawakening.org)
  • Via PayPal:  Please go to www.paypal.com, click SEND at the top, type in the email info@retreatofawakening.org, enter in the dollar amount, and select "Friends or Family"
  • Via Credit Card: