Ban Hướng Dẫn Tâm Linh

1_OnNguyenHanhMong Trại Tỉnh Thức được tổ chức sẽ góp phần giữ gìn và bồi đắp cái gốc rễ Phật Giáo vốn có của thế hệ trẻ Việt Nam, để họ không mất Phật Giáo và Phật Giáo không mất họ; và để cho Phật Giáo Việt Nam ở xứ này có được một tương lai, trong đó có phần đóng góp của họ. – Ôn Nguyên Hạnh

 

 

 


tntĐời sống thật vô cùng quý báu. Hãy sống tỉnh thức trong từng giây từng phút để sự sống của chúng ta có nhiều ý nghĩa. – Thầy Hạnh Tuấn Kính Tưởng Niệm HT. Thích Hạnh Tuấn (1956-2015)

 

 

 


1_ThayTuLucLuôn mong mõi giới trẻ Việt Nam có thể giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc ở xứ người, và “sống vui, sống khỏe, sống thảnh thơi” trong tinh thần khai phóng, bao dung của đạo Phật. – Thầy Từ Lực  

 

 

 


If we practice well enough, we can see tremendous change in our life which benefits those around us.   Change begins inside ourselves. – Thầy Đạo Quảng    

 

 

 

 


1_ThayTinhManI would like to offer my peace, joy, harmony, tranquility, and service to benefit all sentient beings. Hope to see everyone at the Retreat each year so that we can continue to practice in harmony, peace, and joy. – Thầy Tịnh Mãn      

 

 

 


 Read more:

  1. Lá Thư của Ôn Nguyên Hạnh, 2012
  2. Most Venerable Thich Nguyen Hanh's Letter, 2012
  3. Hướng Về Tương Lai – Bài Pháp Thoại của Sư Ông Nguyên Hạnh, 2013 
  4. Hãy Làm Sống Lại – Thầy Từ Lực, 2013