Giới Thiệu

Xã hội tự do văn minh cho chúng ta nhiều cơ hội để thăng tiến; nhưng cũng tạo nên nhiều dao động, mất thăng bằng trong tâm hồn và cuộc sống. Trại Hè Tỉnh Thức bắt đầu với một ước mơ tạo một môi trường để các bạn trẻ cùng nhau gặp gỡ, học hỏi, và chia xẻ tâm tình và quan niệm để có một đời sống an lạc hơn. Trại kết hợp sự thực tập Chánh Niệm trong 3 ngày sinh hoạt với không khí lành mạnh để người tham gia có thể tái tạo, chú tâm và nâng cao giá trị của giây phút hiện tại.
Biểu tượng chính thức của TRẠI TỈNH THỨC là lá bồ đề ôm lấy mặt trời. Bồ đề là danh từ tiếng Phạn có nghĩa là Giác Ngộ. Năm lá bồ đề là năm giới luật giản dị mà mọi người có thể kết hợp vào sự thực hành hàng ngày. Mặt trời tượng trưng cho ánh sáng của Trí tuệ và Từ bi. Vậy chúng ta hãy cùng nhau thực hành Năm Giới và sống trong Chánh Niệm, trong Tỉnh Thức trong từng giây phút để có thể mang lại hạnh phúc và an lạc nơi chính mình, gia đình và xã hội:
  1. Có ý thức bảo vệ sự sống và môi trường
  2. Quan tâm, biết chia xẻ và giúp đở người khác cũng như những gì có ý nghĩa và quan trọng đối với chúng ta
  3. Bảo vệ hạnh phúc gia đình của mọi người
  4. Tôn trọng sự thật
  5. Sống nếp sống lành mạnh, trong sáng