Ghi Danh Tham Dự Trại

 

TRẠI TỈNH THỨC 2019

 

PHƯƠNG THỨC GHI DANH

  1. Xin đọc đơn "Accident Waiver and Release of Liability". Quý vị sẽ phải chấp nhận những điều kiện được ghi trong khóa trình ghi danh.
  2. Chuẩn bị phương thức đóng trại phí: PayPal, Debit card, or Credit card
  3. Chọn thể loại ghi danh: Early Bird hoặc Regular (Ghi chú: Thời điểm ghi danh có liên hệ với trại phí.)
  4. Chọn "Register Now"
  5. Điền mẫu đơn.
  6. Chọn "Proceed to Payment Options". (Ghi Chú: Số tiền tổng cọng có bao gồm 2.9% phí tổn Paypal/credit card/debit card.)
  7. Chọn phương thức trả trại phí.
  8. Chọn "Proceed to Finalize Registration"
  9. Điền chi tiết để trả trại phí.
  10. Quý vị sẽ nhận được e-mail khi Trại Tỉnh Thức đã nhận trại phí.

 

Click on "show details +" next to the type of registration for a description of charges.

Xin trở lại vào Tháng 1 năm 2019 để ghi danh.