Đường Đến Đất Trại

RETREAT SITE

Redwood Glen and Conference Center

3100 Bean Creek Rd.
 
Scotts Valley, CA  95066

Phone: 831.461.2001

https://www.tsaredwoodglen.org/
40 minutes from San Jose Airport (SJC) ; 1.5 hour San Francisco (SFO) and Oakland Airport (OAK)

 

ĐI BẰNG MÁY BAY:

Airfare Comparisons of Major Airlines
Quý vị có thể dùng trang mạng này để tìm chuyến bay: 

 

GHI CHÚ:

Trại bắt đầu: Friday, August 10 at 4pm

Trại kết thúc: Monday, August 13 at 1pm

Khi đặt vé máy bay, xin nhớ cho đủ thời gian lái xe từ phi trường đến đất trại và từ đất trại trở về lại phi trường. Xin trừ hao giờ kẹt xe trên đường đi.

 

COURTESY SHUTTLE:

Nếu quý vị cần vận chuyển đến đất trại và phi trường, chúng tôi có thể đưa đón miễn phí vào những thời điểm nhất định dưới đây. Chỗ ngồi có giới hạn.

Xin điền vào đơn trước ngày July 20, 2018 để chúng tôi tiện việc sắp xếp.

Chúng tôi có ba chuyến đón tại phi trường San Jose (SJC Airport) cho những người ở xa đi bằng máy bay và một chuyến từ đất trại trở lại phi trường:

Friday, August 10 from SJC Airport to campsite:

  •         First Pick-up: 12pm
  •         Second Pick-up: 3pm
  •         Last Pick-up: 7pm

Monday, August 13 from campsite to SJC Airport:

  •          Leave retreat site @ 1pm

 

Sau khi điền đơn, chúng tôi sẽ liên lạc quý vị trễ nhất là August 3 để biết thêm chi tiết về nơi chờ đợi xe đưa rước.

 

 

Group Travel:

If you're traveling with a group of ten or more people, you can request for a special group booking rate by contacting the airlines directly or by completing a group booking request form on their website. Most major US airlines offer a group discount for any group with ten or more people traveling to and from the same destination, within the same date.