Ban Nối Kết

 

Thanh-Thảo Tôn – San Antonio, TX (team lead)

Thầy Thích Tịnh Mãn – Morrison, CO

Sư Cô Thích Nữ Hạnh Thức – Pearland, TX

Thảo Huỳnh – Austin, TX

Hoàng Vân Nguyễn – Westland, MI

Hảọ-Tâm Phan – Houston, TX

Châu Yoder – Walnut Creek, CA

Tuyền Lê – Nevada, IA

Thanh Nguyễn – Stockton, CA