Ban Chia Xẻ Kinh Nghiệm

 

Phượng Đoàn – Baton Rouge, LA

Thầy Đạo Quảng – Baton Rouge, LA

Mỹ Hạnh Vũ – Ontario, CA

Nhi Phạm – Spring, TX

Vinh Ngô – San Jose, CA

Nga Phạm – Anh Quốc

Hoàng Nguyễn – Sacramento, CA

Hảo-Tâm Phan – Sugar Land, TX