Ban Chia Xẻ Kinh Nghiệm

 

Phượng Đoàn – Baton Rouge, LA

Thầy Đạo Quảng – Baton Rouge, LA

Mỹ Hạnh Vũ – Ontario, CA

Nhi Phạm – Spring, TX

Tuấn Nguyễn – Westland, WI

Vinh Ngô – San Jose, CA

Nga Phạm – Anh Quốc