Technology Team

Ban Kỷ Thuật

Sung Nguyễn – Leesburg, VA
Sung Nguyen 2

Vũ Huỳnh – Des Moines, IA Vu Huynh - 2          
Nhi Phạm – Spring, TX              
Kenny Đăng Huỳnh – Dallas, TX   Nghĩa Phạm – Mustang, OK   Tùng Lê – Oklahoma City, OK