Be The Calm in the ChaoS

An Nhiên Trước Sóng Gió

Event: 2020 Retreat of Awakening

Date: August 6, 2020 at 4 PM – August 9, 2019 at 1 PM CDT

Location: ORANGE SPRINGS RETREAT CENTER - 168 Camp Shalom Trail, Orange Springs, FL 32182

Dear Venerable Monastics,

Dear Retreat of Awakening Friends,

The Retreat of Awakening family sends our best wishes and energy to your families and communities. May this letter find you and your loved ones well as can be, making the best of our collective circumstances.

During this challenging time that we’re facing with the evolving global pandemic of the coronavirus (COVID-19), it is important that we take moments to breathe and “Be the Calm in the Chaos.” Practicing Patience, Kindness, and Compassion is essential as we continue caring for ourselves, our families and communities, while adhering to the preventative measures as recommended by public health officials.

The Retreat of Awakening staff is closely monitoring the rapidly changing situation that affects us all. If we need to cancel the Aug 6-9 Retreat, we will notify you by June. A complete refund will be offered at that time, for those who have registered.

Please do not hesitate to reach out to the RoA staff or your local communities when you or someone you know might need support. And as a reminder from CDC, all of us can play a part in keeping ourselves, our families, and our community healthy & safe.

With Metta,

Retreat of Awakening Staff

___________________________

Kính gởi quý Thầy, quý Sư Cô,

và anh chị em Trại Tỉnh Thức thân mến,

Ban Tổ Chức Trại Tỉnh Thức xin gửi những lời chúc và năng lượng tốt nhất của chúng tôi đến gia đình và cộng đồng của các bạn. Mong rằng mọi người thân tâm an lạc trong tình hình và hoàn cảnh hiện tại.

Trong thời gian mà chúng ta phải đối mặt với đại dịch COVID-19 đang phát triển toàn cầu, hơn bao hết chúng ta cần phải tìm những giây phút để thở thật sâu và hãy “An Nhiên Trước Sóng Gió”. Thực hành sự Kiên Nhẫn, Tình Thân, và lòng Từ Bi là điều cần thiết để chúng ta tiếp tục chăm sóc bản thân, gia đình và cộng đồng. Và cũng đồng thời tuân thủ các biện pháp phòng ngừa theo các khuyến cáo của các quan chức y tế.

Ban Tổ Chức Trại Tỉnh Thức cũng đang thường xuyên theo dõi và xem xét tình hình tiến triển. Trong trường hợp không tổ chức được Trại vào những ngày 6-9 tháng 8, chúng tôi sẽ thông báo vào tháng 6 và sẽ hoàn trả trại phí cho những ai đã ghi danh.

Xin quý Thầy, quý Sư Cô, và anh chị em đừng ngần ngại liên lạc với Ban Tổ Chức Trại Tỉnh Thức hoặc cộng đồng địa phương nếu cần sự hỗ trợ nào. Như Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh nhắc nhở, tất cả chúng ta có thể đóng góp một phần trong việc giữ gìn sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Tình Thân,

Ban Tổ Chức Trại Tỉnh Thức